Арматура А3

 

Наименование R1 Марка Длина Цена
за т
Арматура кл А3 6 А500С 6000 27590
Арматура кл А3 мотки 6 35ГС мотки 26590
Арматура кл А3 мотки 6 А500С мотки 26590
Арматура кл А3 8 35ГС 6000 27090
Арматура кл А3 8 А500С 6000 27090
Арматура кл А3 мотки 8 35ГС мотки 26590
Арматура кл А3 мотки 8 А400С/А500С мотки 26590
Арматура кл А3 10 А500С 11700 27090
Арматура кл А3 10 35ГС 11700 27390
Арматура кл А3 10 А500С 12000 27090
Арматура кл А3 10 35ГС 6 м 27390
Арматура кл А3 мотки 10 35ГС мотки 26090
Арматура кл А3 мотки 10 А400С мотки 26090
Арматура кл А3 мотки 10 А400С/А500С мотки 26090
Арматура кл А3 10 А500С н/д 25590
Арматура кл А3 12 А500С 11700 26790
Арматура кл А3 12 35ГС 11700 26890
Арматура кл А3 12 А500С н/д 25090
Арматура кл А3 14 А500С 11,7 м 25890
Арматура кл А3 14 А500С 11700 25890
Арматура кл А3 14 35ГС 11700 26290
Арматура кл А3 14 А500С н/д 23590
Арматура кл А3 16 А500С 11,7 м 26090
Арматура кл А3 16 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 16 А500С 12 м 26090
Арматура кл А3 16 А500С н/д 23590
Арматура кл А3 18 А500С 11,7 м 26090
Арматура кл А3 18 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 18 А500С 11700 26090
Арматура кл А3 20 А500С   23190
Арматура кл А3 20 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 20 А500С 11700 26090
Арматура кл А3 22 А500С 11,7 26090
Арматура кл А3 22 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 22 А500С 11700 26090
Арматура кл А3 25 А500С 11700 25790
Арматура кл А3 25 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 25 А500С н/д 20090
Арматура кл А3 28 А500С 11700 26090
Арматура кл А3 32 А500С 11700 26090
Арматура кл А3 32 А500С н/д 17090
Арматура кл А3 36 А500С 11700 25890
Арматура кл А3 36 35ГС 11700 26090
Арматура кл А3 36 А500С н/д 17090